Bli medlem

Dette gjelder for ordinære medlemmer i foreningen FilmImpro:

- Du må være over 18 år.
- Du må betale medlemskontingent.
­ - Du får stemmerett på allmøtene og på årsmøtet.
- Du får tilgang til kontorplass med internett og printer.
- Du mottar medlemsbrev pr. e-post.
- Du får være medlem i Facebook-gruppa.
- Du får tilgang til å være med og bestemme over arrangementer og produksjoner.
- Du får se FilmImpro-produksjoner gratis.
- Du kan få hjelp til søknadsskriving.
- Du kan stille på valg til styret.

Som medlem i FilmImpro betaler man 1200 NOK i året for å være med og bestemme og involvere seg i produksjoner. Kontingenten betales nomalt i løpet av januar før første årsmøte (første søndag i februar). Dersom man blir medlem senere på året, settes prisen ned slik at dersom man blir med i februar, koster det 1100 NOK eller i mars, 1000 NOK osv.

 

Dersom du heller har lyst til å bare støtte foreningen med et bidrag og få innsyn i FilmImpros geskjefter, anbefaler vi deg å bli støttemedlem.

Facebook activity