Om FilmImpro

FilmImpro er en frivillig forening av unge filminteresserte som sammen jobber med film på hobbybasis. For øyeblikket jobber gruppen med å ferdigstille den absurde og tragikomiske spillefilmen "Tullerusk".

FilmImpro startet sin aktivitet i november 2010 da en workshop-helg for unge skuespillere ble arrangert. Kurset handlet om improvisert skuespillerteknikk og ble støttet av Trafo og Tvibit. Vi fikk mottok mer støtte fra Tvibit utover vårparten av 2011 og fikk i tillegg innvilget en søknad til Frifond. En av våre største støttespillere, Aktiv Ungdom, definerer FilmImpro som et "demokratisk ungdomsinitiativ". I korte trekk betyr dette at alle som deltar får mulighet til å værte med på alle avgjørelser. Uenigheter blir løst med avstemninger. Det er en krevende prosess, som har vist seg å ta lang tid. Manuskriptet til den absurde komedien Tullerusk ble offisielt ferdigstilt i starten av juni 2011 og var da på ca. 50 sider.

Juni 2011 ble brukt til planlegging og  juli brukt til innspilling. Sommeren var en perfekt tid til å organisere dugnadsarbeid da mange hadde tid til overs. Utover høsten 2011 dabbet aktiviteten litt av, men kjernen av gruppa brukte en del tid på planlegging og ekstraopptak. På nyåret, i 2012, fikk FilmImpro etterarbeidsstøtte fra NNFS. I januar holdte vi et foredrag om prosessen under TIFF. 2012 har blitt brukt til videre planlegging av klipping  samt en del pick-up-shots. I desember 2012 ble vi endelig offisielt ferdig med pick-ups-innspillingen.

I løpet av 2013 gjorde vi en del nye grep og fikk inn Finn Arve Sørbøe som fortellerstemme. Mot slutten av året ble vi ferdige med en nettserie-pilot. Vi forsøkte å selge Tullerusk som en nettserie en stund i 2014, men innså at den originale filmidéen var bedre. En ny grovklipp ble ferdig i september 2014. Så gjensto "bare" finklippen. Den har vi tatt oss god tid til å prefeksjonere. Smått om sen har klippen blitt ferdig og i 2016 var klippen endelig blitt låst. Effektene kom også på plass i samme periode.

I år er vi snart klare for lansering. Nå gjenstår kun fargekorrigering, lydmiks og musikk. I januar hadde vi for øvrig en arbeidsvisning i Florø med tilhørende foredrag som fikk meget god respons. For tiden søker vi etter sponsor som kan hjelpe til å dra det siste arbeidet i land.

 

Om det er noe som helst du lurer på om FilmImpro eller Tullerusk, bruk kontaktskjemaet her på siden for å ta kontakt! Du kan også sende en e-post til filmimpro@gmail.com. Eventuelt kan du ringe 90019281 / 41170471.

 

Håvard Walseth og Espen Olaisen

// FilmImpro

 

Sist oppdatert: 01.04.2017

Facebook activity